Neurologia veterinariaNeurologia veterinaria

Neurologia veterinària

Realitzem un exhaustiu examen neurològic per avaluar la integritat funcional dels diferents components del Sistema Nerviós (S.N.). Els objectius principals en el maneig del pacient amb problemes neurològics són: determinar si realment existeixen trastorns en la funció neurològica, classificar-los des del punt de vista clínic i funcional i determinar la seva localització dins del SN.

L'avaluació neurològica consta d'una sèrie d'etapes que inclouen:

  • Motiu principal de la consulta.
  • Característiques, curs i evolució del trastorn.
  • Examen neurològic.
  • Diagnòstic neuroanàtomic ( localització de la lesió).
  • Diagnòstic diferencial.
  • Diagnòstic etiològic.
  • Tractament més adequat.
  • Pronòstic.