Medicina preventiva veterinària

Malgrat l’absència de patologies, recomanem visites regulars al veterinari durant les quals, a més de posar al dia les mascotes pel que fa a la vacunació, realitzem una exploració de l'animal i fem un seguiment del seu estat general de salut

Ens preocupem per la correcta vacunació del vostre gos, gat i altres mascotes, definint el tipus i la pauta de vacunació segons uns factors determinants: edat i raça de l’animal, estat immunològic, entorn geogràfic i hàbits.

Per disminuir el risc de patir una leishmaniosi és imprescindible una bona prevenció durant tot l’any. Detectar la leishmània a temps pot salvar o allargar la vida de la teva mascota.

Duem a terme tractaments preventius i de desparasitació interna i externa en gossos, gats i altres mascotes per tal de combatre les malalties provocades pels paràsits –paparres, puces, polls.

La boca és un dels principals focus d‘infecció. Una boca malalta pot comportar efectes molt perjudicials tant pels animals com pel seu propietari

L’aplicació de tractament a temps pot frenar el desenvolupament d’una malaltia, alleujar el dolor i millorar la qualitat i augmentar l’esperança de vida de la vostra mascota.

Durant les visites realitzem una exploració general de l’animal. Controlem des del pes fins les orelles, boca, ulls, pell i pèl, ungles, …