Medicina interna veterinària

Atenció integral de gossos, gats i altres mascotes, a Rubí, Sant Cugat, Barcelona, Barberà, Cerdanyola, i Montcada

Som especialistes en l’atenció integral de l’animal malalt i en els problemes clínics de difícil diagnòstic que afecten a diversos òrgans interns, aparells o sistemes de l’organisme, com és el cas de malalties digestives, hepàtiques, renals, urinàries, pancreàtiques i hematològiques, entre d’altres.