Assegurança Veterinària

Al Dispensari Veterinari del Vallès us informem sobre la possibilitat de disposar una assegurança veterinària adaptada a les necessitats reals de la vostra mascota. Contractar aquest servei us donarà tranquil·litat ja que us assegureu que quedin cobertes unes despeses bàsiques anuals d’atenció veterinària.
Podeu escollir entre diverses companyies que ofereixen diferents modalitats, per tal que pogueu escollir l’assegurança veterinària que més us convingui.

Modalitats asseguradores:
L’assegurança veterinària que contracteu estarà subjecte a les condicions establertes per a cada companyia. Hi podreu trobar, des de cobertures bàsiques que inclouen imprevistos i urgències, fins a cobertures més complertes, que abarquen revisions, vacunes o tractaments de llarga durada. També hi podeu incloure altres proteccions de tipus jurídic com la Cobertura de Responsabilitat Civil i Cobertura de Defensa Jurídica.

Algunes companyies amb les que treballem
Racc
Catalana occident 
SantéVet 
Liberty 
Ocaso 

Per a més informació consulteu-nos a les nostres clíniques.