Nota legal

Segons estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, BOE num. 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc web ubicat a l'adreça d'internet www.dispensariveterinari.com

1. Dades identificatives

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L.
N.I.F.: B-58880642
Ctra Sant Cugat, 5
08191 Rubí, Barcelona.
Espanya
Tel. +34 936977233
correu electrònic: info@dispensariveterinari.com

Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Tomo 11243, Folio 174, hoja 64430 Provincia B Inscripción 5, fecha inscripción 16 julio de 1998.

2. Política d'enllaços

Els enllaços que apareixen en aquesta pàgina només tenen finalitat informativa. DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. no es fa responsable de la informació continguda en aquests llocs web. Les eventuals referències que es realitzen en el lloc web de DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant/subministrador, que sigui titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquest lloc web està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre la propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc té la consideració de programa d'ordinador, pel que és d'aplicació tota la legislació espanyola i comunitària vigent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc web són propietat dels respectius autors. La resta de continguts és propietat de DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web sense el permís exprés de DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L.

4. Limitació de responsabilitats

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. Per això, DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus informàtics o altres elements en el lloc web.

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. no pot garantir l'absència d'errors tecnològics ni la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat o errors en l'accés.

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora de control de DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L.; entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Política de tractament de dades de caràcter personal

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap de les dades que ens proporcioni serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d'aquest web i les facilitades a través de les diferents vies de contractació de productes i serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

El tractament i gestió d'aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprovà el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

Quan vostè facilita les seves dades personals a través d'aquest lloc, autoritza a DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. al seu ús i tractament informàtic, amb l'objectiu de facilitar-li informació sobre els nostres productes, serveis i promocions. En qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació, dirigint-se a:

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L.
Ctra Sant Cugat, 5
08191 Rubí, Barcelona.
Espanya
correu electrònic: info@dispensariveterinari.com

6. Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva funcionalitat, recopilar estadístiques anònimes i integrar-se amb altres serveis. Si ho desitja, pot consultar la nostra Política de cookies.

7. Jurisdicció i lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc web contingudes en la present informació legal, així com qualsevol relació entre vostè com usuari-visitant i DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS S.L. es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts a la que li correspongui, i sotmetent-se als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).