Chip

El Xip i la xapa. Identifica correctament la teva mascota.

4696880_sLa identificació amb microxip, la xapa identificativa i el cens municipal són obligatoris a tota Espanya.

El xip

El chip y la chapa. Identifica correctamente tu mascota

4696880_sLa identificación con microchip, la chapa identificativa y el censo municipal son obligatorios en toda España.

El chip