PROTEGEIX LA TEVA MASCOTA CONTRA LA LEISHMANIOSI

És important ser conscient de que la Leishmaniosi és una malaltia considerada greu, que pot ocasionar la mort de la nostra mascota i que es transmet mitjançant la picada d'un mosquit. És una malaltia freqüent i endèmica (pròpia) de la nostra àrea geogràfica, la conca de la Mediterrània.

Per aquest motiu, des de fa molts anys és una prioritat per al Dispensari Veterinari detectar de forma precoç la leishmaniosi i també conscienciar de la importància d'una bona prevenció. A més, la leishmània és una zoonosi, el que significa que és una malaltia transmissible a l'home. La transmissió seria també per la picada del mosquit infestat.

Com podem protegir la nostra mascota de la leishmaniosi?

La leishmaniosi és una malaltia que, un cop contreta per la nostra mascota, en l'actualitat no té cura. Tot i això, amb un diagnòstic precoç de la mateixa, hi ha tractaments que en general ofereixen una millora de la qualitat de vida. Per tant, les mesures de prevenció són fonamentals per a protegir la nostra mascota. D'altra banda, és molt important que demanis una cita si observes algun d'aquests símptomes:

  • Pèrdua de pes injustificada
  • Trastorns alimentaris, rebuig al seu aliment habitual, poca gana
  • Caiguda anormal del cabell, excés de caspa i excessiu creixement de les ungles
  • Sagnat del nas
  • Ferides que triguen molt a cicatritzar a la cara, pell o articulacions
  • Alè urèmic, característic per tenir olor de peix o amoníac, a causa de l'acumulació de substàncies que haurien de ser excretades per l'orina
  • Vòmits
  • Coixesa injustificada

Quines mesures de prevenció podem prendre?

La malaltia de la leishmaniosi està produïda per un paràsit microscòpic anomenat ‘Leishmània’ i es transmet a través de la picada d'un mosquit (anomenat flebotom). Per tant prevenir el contacte d'aquest mosquit amb la nostra mascota ha de ser la més important de les prioritats a considerar.

Aquests paràsits es multipliquen en unes cèl·lules que defensen l'organisme de la nostra mascota (sistema immunològic). La forma d'actuar no és la mateixa en tots els casos: mentre unes controlen bé els paràsits (la malaltia no es desenvolupa), uns altres intenten controlar la infecció sense poder aconseguir-ho del tot (desenvolupant la malaltia de forma lleu) i molts no són capaços de frenar la infecció de forma efectiva, afectant greument al seu sistema immune i provocant greus alteracions en l'organisme.

Per aquest motiu, i, tractant-se d'una malaltia tan complexa, és important acudir al veterinari per prendre les mesures preventives i realitzar les proves de diagnòstic corresponents.

Com podem detectar la leishmaniosi a temps?

A Dispensari Veterinari del Vallès realitzem diverses proves per tal de fer un diagnòstic a temps:

IFI o ELISA de leishmània

Per a la detecció de la leishmània, a Dispensari Veterinari vam realitzar la prova d'Elisa. S'extreu sang del animals i es busca la presència d'anticossos enfront de la leishmaniosi, distingint entre els que tenen una quantitat elevada d'anticossos (nivell alt d'infecció) i els que la tenen menor (baix grau d'infecció). Els gossos que pateixen una leishmaniosi molt localitzada (per exemple una petita zona de pell sense pèl) pot ser que no produeixin anticossos enfront la infecció fins passat molt de temps, pel que donaran un resultat negatiu a aquesta prova tot i estar infectats.

Citologia de medul·la òssia o linfonòdul i / o biòpsia de teixit

S'utilitza en casos de sospita per confirmar la presència de la leishmaniosi, sobretot si han donat negatius o positius baixos a la presència d'anticossos en la sang. Es busquen directament els paràsits en les cèl·lules del teixit afectat: per exemple en una lesió de pell concreta d'un gos que no mostra cap alteració més. En algunes ocasions s'hauran de complementar amb proves específiques que detectin l'ADN del paràsit.

Anàlisi completa de sang i orina

Si es confirma la leishmaniosi és molt important realitzar una anàlisi general de sang i orina: és la manera de valorar l'estat d'òrgans vitals com ronyons i fetge i també de realitzar un proteïnograma que ens informarà dels nivells de les proteïnes de defensa (globulines).

La millor manera d'evitar la malaltia és la prevenció de la picada del mosquit. La vacuna no protegeix al 100% però sí augmenta l'efectivitat de les defenses del nostre gos per si s'ha produït una picada del mosquit el cos aquest mes preparat per combatre els paràsits. Per això cal, fins i tot si l'animal està vacunat, seguir protegint-lo, ja que una evita que el mosquit pugui picar i la vacuna prepara a l'animal que per respondre millor si es produeix la picada.

Donada la complexitat en el diagnòstic de la leishmaniosi, és de vital importància que davant qualsevol dubte visitis al teu veterinari. Per això, ara pots aprofitar la campanya de prevenció de la leishmània de Dispensari Veterinari, perquè PREVENIR A TEMPS ÉS A LES TEVES MANS.

CONTACTA ARA i demana’ns cita per fer una prova a la teva mascota. El millor tractament és la prevenció!

 

Categoria/es: