La vacunació: un vestit fet a la mida de la teva mascota

Les vacunes disponibles per a gossos, gats i per altres espècies animals que conviuen amb nosaltres, repercuteixen directament sobre la seva i la nostra salut i, per una tinença responsable, cal fer un seguiment de l’estat sanitari de les mascotes. La vacunació és un acte clínic realitzat per un veterinari, l’especialista que confeccionarà el pla vacunal més adequat per a la mascota, com si fos un vestit a mida. A través de l’anamnesi, és a dir, les preguntes que el veterinari fa durant l’exploració física de l’animal, s’extreu la informació necessària.

Alguns dels aspectes a tenir en comte són:

  • L'edat de l'animal: Diferenciem entre cadell, edat mitjana o edat avançada.
  • L'estat de salut: Si té alguna malaltia crònica o és delicat en algun aspecte.
  • On viu: Si viu sempre en un ambient urbà o si resideix en un poble i passa hores al camp o al bosc, on entra en contacte amb altres animals com petits rosegadors.
  • Quan va ser la darrera vegada que es va vacunar: Cada vacuna té la seva periodicitat: algunes són de revisió trimestral, altres anuals i altres bianuals.
  • On viatjarà properament: Cada territori té uns requeriments respecte les vacunacions. La ràbia, per exemple, és obligatòria a la majoria de comunitats d’Espanya i de països del món.

La seva salut és la nostra salut

Com s’ha vist amb la pandèmia, el salt inter espècie és i serà cada vegada més freqüent. Hi ha malalties zoonòtiques (les que passen entre animals i persones), com la toxoplasmosi, que fa uns anys eren d’una elevada prevalença i que avui no suposen un problema.
No és que hagin desaparegut o que no existeixin. És que s’han emprès les accions adequades per gestionar-les, com una política sanitària de control veterinari i una vacunació correcta.
El One Health, (Una Salut) ens recorda que la salut humana, l’animal i la mediambiental estan interrelacionades. La convivència amb les mascotes és molt estreta, per això cuidar de la seva salut és cuidar de la nostra salut.

Més informació: "Vacunar els animals protegeix les persones", M. Àngels Calvo Torras.

Categoria/es: