Detectat un cas de Neotrombicula autumnalis en ple hivern

Al Dispensari Veterinari del Vallès vam atendre el passat divendres la Tuca, una gossa que presentava una erupció cutània provocada per la Neotrombicula autumnalis, un paràsit extern propi de la tardor -d'aquí el seu nom autumnalis-  i d'altres zones geogràfiques, fet que hem trobat força curiós. La seva picada normalment acostuma a donar quadres cutanis amb molta picor com que que es pot observar a la imatge de la pell de la Tuca.

Les altes i poc habituals temperatures que s'estan donant aquest hivern són probablement la causa de la seva proliferació en aquesta estació. Sembla ser que els àcars en aquest cas concret estan localitzats en un jardí particular,  però si d'observa una erupció similar en algun animal, cal portar-lo al veterinari i donar part dels llocs freqüentats per aquest per tal que es pugui dur a terme una desparasitació de la zona.

Categoria/es: