Casos Etologia: Odín i Gala

Presentació

La família de l'Odín i la Gala va acudir al nostre servei d'etologia clínica, Etholink , per un problema de conflictes entre els seus dos gossos.

Problema

La Gala mostrava conductes agressives cap a l'Odin en context de protecció de recursos (menjar, espais de la casa, joguines,..) i l'Odin començava a reaccionar també cap a la Gala de forma defensiva.
A més l'Odin mostrava problemes d'hiperactivitat i de tolerancia cap a altres gossos.

Tractament del cas
Al realitzar la primera visita amb una veterinària etòloga de l'equip es va detectar dolor de columna a l'Odín, fet pel qual el veterinari li va fer una exploració.Un cop solucionat el problema del dolor i després de tres sessions amb una de les educadores, la Gala i l'Odín han millorat moltíssim la seva convivència, gràcies a les a les tasques de relaxació, una correcta gestió dels recursos i passeigs adequats, entre d'altres.

Resultat

La gran implicació de la família en el tractament està donant els seus fruits. Moltes felicitats, seguiu així!