Cas clínic: Intoxicació per xocolata

La KELLY, una joveneta canitx toy de només 3kg, ens va visitar d’urgència perquè havia menjat força xocolata negra: una rajola de 100gr sencera!

La KELLY, una joveneta canitx toy de només 3kg, ens va visitar d’urgència perquè havia menjat força xocolata negra: una rajola de 100gr sencera! 

Gràcies a la rapidesa de reacció dels seus tutors, vam poder provocar-li el vòmit aconseguint que expulsés la major part de la xocolata ingerida.

La KELLY no presentava simptomatologia greu, però com no podíem saber quina quantitat de tòxic podia haver absorbit, la vam ingressar amb fluidoteràpia, medicació i observació, per prevenir complicacions. Afortunadament a les 24h, donada la bona evolució,  se li va poder donar l’alta. 

La xocolata conté una substància tòxica, la teobromina; quant més negra és, més concentració hi porta i quant més petit és l’animal, més afectació. En aquests casos és molt important reaccionar tan bon punt us adoneu del problema.