Assegurança per a mascotes, la tranquil·litat que esperaves

file0001721249715Les mantenim i donem aixopluc, però també les cuidem, eduquem, mimem i, cada cop més, les protegim. Les mascotes han esdevingut un membre de la família i ens preocupa especialment la seva salut, tant pel que fa a la prevenció com a la cura de malalties. Per això, cada cop són més els que aposten per la tranquil·litat que dóna una assegurança que cobreixi atenció, assistència i prevenció juntament amb d’altres proteccions de tipus jurídic.

Les cobertures de salut per a animals domèstics cobreixen un buit existent ja que els animals no disposen de sanitat veterinària pública i el cost de la seva assistència en alguns casos pot arribar a ser elevat. Companyies i veterinaris han treballat conjuntament en els darrers anys per solucionar aquesta mancança i oferir diferents nivells de protecció adaptades a les característiques de cada l’animal i a les necessitats del seu propietari.  Al Dispensari Veterinari del Vallès treballem amb la companyia Mapfre, que ofereix diversos tipus de cobertures.

La més bàsica inclou assegurances d’accidents, despeses d'atenció veterinària (amb cesàries, dilatació gàstrica i cop de calor inclosos), valor de l'animal en cas de mort o sacrifici, robatori i pèrdua, vellesa o malaltia incurable, cost de sacrifici i eliminació del cadàver i estada en residència canina per hospitalització del propietari.

També oferim i recomanem altres opcions més complertes que contemplen les despeses d'assistència veterinària derivades de malaltia, consultes veterinàries, proves diagnòstiques, cirurgies, hospitalització en centre veterinari i assistència veterinària domiciliària, en el cas de la cobertura total; i responsabilitat civil i defensa jurídica, en el cas de la cobertura integral.

A les clíniques del Dispensari Veterinari del Vallès, els nostres auxiliars us informen de la millor opció per a vosaltres i per a les vostres mascotes i us ajuden en la tramitació de l’assegurança.

No obligatori però desitjable

A Espanya, a excepció de les comunitats de Madrid i del País Basc –on s’exigeix una cobertura de responsabilitat civil per a tots els gossos-, les assegurances no són obligatòries excepte per als gossos potencialment perillosos, segons regula el Real Decret 287/2002, de 22 de març en desenvolupament de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. En el cas dels animals exòtics, tot i que no està detallat específicament a la Llei, és altament aconsellable la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil depenent de la seva perillositat.

Aquesta normativa fixa una cobertura de responsabilitat civil que no pot ser inferior a 120.000 euros per als animals d’espècie canina més perillosos que considera són els de les races Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. A més, classifica també com a potencialment perillosos als gossos de forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, que mostrin agilitat, vigor, resistència i un marcat caràcter i que tinguin un perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 y 70 centímetres i un pes superior als 20 kg.

Així mateix, tots els animals de companyia han de complir una sèrie de requisits per a poder contractar una assegurança de responsabilitat civil, entre ells tenir entre 3 mesos i 9 anys d’edat, el xip o microxip implantat, tota la documentació de l’animal i el seu propietari en regla i haver complimentat la cartilla de vacunació.

Algunes dades sobre animals domèstics

L’any 2013 el cens de mascotes registrades per ANFAAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía) a España era ja de 17 milions, de les quals 5.400.000 gossos, 3.800.000 gats, 3.320.000 ocells, 3.950.000 peixos i 2.030.000 altres espècies (petits mamífers, rèptils…). Segons aquestes xifres, en el 49,3% de les llars espanyoles (un total de 16,1 milions) hi viu un animal domèstic.

A més, estudis duts a terme anualment per la Fundació Affinity corroboren un progressiu enfortiment del vincle afectiu entre les persones i les seves mascotes amb dades tan commovedores com que el 70% dels amos entén el que la seva mascota li vol dir, el 62% parla amb ella sovint o que el 76% pensa que cal tractar-la com a un altre membre de la família. Així mateix, més del 75% veu amb ella la televisió, se l’emporta de cap de setmana i la petoneja i abraça a diari.

Un canvi de mentalitat que comporta el desenvolupament de nous productes associats al sector de l’animal de companyia. En el terreny assegurador, durant els darrers deu anys s’ha experimentat un ràpid augment de la demanda de pòlisses de protecció per a les mascotes i els seus amos que, tot i que encara menor, ens apropa a altres països més desenvolupats com Alemanya, França, o el Regne Unit, on aquest sector ja està molt més professionalitzat.

 

 

Categoria/es: