blog de Dispensari

Casos Etologia: Odín i Gala

Presentació

La família de l'Odín i la Gala va acudir al nostre servei d'etologia clínica, Etholink , per un problema de conflictes entre els seus dos gossos.

Problema

Subscriure a RSS - blog de Dispensari