blog de Dispensari

Millorem els diagnòstics amb el comptador hematològic ProCyte d’IDEXX

La nova màquina del laboratori del Dispensari Veterinari és la tecnologia de referència per a hemogrames

Subscriure a RSS - blog de Dispensari